Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Watertekort

Innovatief
Print Email

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

Door voortschrijdende 'verstening' hebben woongebieden, naast wateroverlast, steeds meer te maken met wateronderlast. Door overmatige afstroming van neerslag naar riolering of oppervlaktewater kunnen er watertekorten in de bodem ontstaan. Dit kan leiden tot verdroging, verzilting of verzakkingen (veengrond).

Oplossing

Flowsand

Flowsand is regulier brekerzand voorzien van een hightech wateradditief. De doorlatendheid van klassiek straatwerk wordt daarmee een factor 3 verhoogd. Van elke bui zakt zo'n 2 mm meer weg. Hierdoor wordt de sponswerking van de stad vergroot.

Voordelen

  • Verdroging wordt tegengegaan.
  • Op jaarbasis veel hemelwater dat niet geborgen, getransporteerd, verpompt en gezuiverd hoeft te worden.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater
  5. Project periode 0-3 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017