Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Waterpasseren met baggertegels

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Door het gebrek aan infiltratiemogelijkheden kan het water onvoldoende infiltreren in de ondergrond.

Oplossing

Circulaire baggertegel

De baggertegel is een waterpasserende tegel waarin baggerspecie met behulp van compressed earth technologie is verwerkt. De tegel vergroot het infiltrerend vermogen van het dichtstedelijk gebied. 

Tegelijk voegt de baggertegel economische, circulaire en esthetische waarde toe. De tegel oogt modern en is vervaardigt vanuit de reststroom uit het baggerproces waarin baggerspecie wordt getransformeerd tot een product.

Vergezicht

Duurzaam hergebruik van water

Portefeuille

Financiën, innovatie en duurzaamheid

Duurzaamheid

Verduurzamen van het waterbeheer

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Project type Experiment
  7. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland