Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Wateroverlast door hoog grondwaterpeil

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Om hemelwateroverlast te voorkomen worden er soms extra kolken geplaatst, hierdoor reduceert de hoeveelheid regenwater die kan infiltreren en is afgekoppeld.

Oplossing

Drainstop

De Drainstop is een kolk die alleen bij bepaald waterpeil in de waterbufferende fundering in werking treed. Hierdoor wordt alleen bij extreme neerslag water afgevoerd naar het riool. Het hemelwater wordt geborgen in de waterbufferende fundering onder de straat en infiltreert de bodem in. Valt er in korte tijd veel regen en raakt de fundering verzadigd, dan zorgt de Drainstop voor afvoer van het overtollige water zodat het water nooit in de straatlaag komt.

Drainstop

Voordelen

  • Geen onderhoud nodig.
  • Meer water kan infiltreren in de ondergrond.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016