Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
Foto Polderdak kratten

Wateroverlast door hevige piekbuien

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Het bestaande rioleringstelsel is niet berekend op de hedendaagse piekbuien. Hierdoor is er een grote kans dat er wateroverlast ontstaat. Watercompensatie door verruimde riolering en/of oppervlaktewater zijn veelal niet wenselijk vanwege schaarse ruimte en een hoge grondprijs.

Oplossing

Polderdak

Het Polderdak maakt van een dak een waterberging. Zodoende wordt regen bij piekbuien opgevangen en op een rustig moment afgevoerd door middel van een op afstand bestuurbaar systeem. Daarnaast kan de waterberging functioneren als basis voor een groen dak.

Polderdak

Voordelen

  • Het opgevangen water kan worden gebruikt voor irrigatie, diepte infiltratie of een grijswatersysteem
  • Belasting op het rioolstelsel neemt af
  • Biedt mogelijkheid om eigen groente te verbouwen op het dak
  • Systeem werkt o.a. op zonne-energie
  • Werkt verkoelend

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 0-3 maanden