Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Wateroverlast in de stad

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Het voorkomen van wateroverlast in stedelijke gebieden wordt vaak gezien als alleen de taak van gemeenten en waterschappen. Echter, bij het klimaatbestendig maken van steden kan iedereen een rol spelen.

Oplossing

Waterbewustzijn in de stad

"Waterbewustzijn in de stad" is een praktijkopstelling waarbij verschillende mogelijkheden voor het aanpakken van wateroverlast zichtbaar worden gemaakt. Er wordt wateroverlast gecreëerd waarna, door verschillende oplossingen, deze overlast bestreden moet worden. Bijvoorbeeld door een tuin te vergroenen of door infiltratiekisten te plaatsen zakt het waterpeil. 

wateroverlast in de stad

Voordelen

  • Makkelijk verplaatsbaar en onderhoudsvrij
  • Zonder handleiding direct duidelijk hoe het werkt
  • Aan te passen aan regionale verschillen

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017