Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Wateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Steeds vaker voorkomende hoosbuien zorgen voor wateroverlast.

Oplossing

Waterplein

Het waterplein in Tiel is in droge tijden een speel- en ontmoetingsplek en bij hevige neerslag vangt het regenwater uit de woonwijk de Vogelbuurt op. Het bestaat uit vier bassins, welke zijn geïntergreerd in een natuurlijk speellandschap.

Waterplein Tiel

Voordelen

  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Toename buffercapaciteit regenwater

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Rivierenland