Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Waterkering voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De boulevard van Scheveningen was een van de zwakke schakels langs de Nederlandse kustlijn. Tegelijk zijn de economische en toeristische functie van de boulevard onvoldoende effectief.

Oplossing

Combinatiedijk Scheveningen

De zeewering is verbeterd door de combinatie van een ondergrondse dijk en zandsuppletie, zodat de dijk niet te hoog werd en het strand niet te breed. Over de dijk heen is nieuwe openbare ruimte gemaakt in een golvende nieuwe kustlijn, waarin de hoogteverschillen meespelen om ruimte voor recreatie en toerisme te creëren.

Voordelen

  • Er wordt voldaan aan de veiligheidseisen voor de zeewering.
  • Toegankelijk met OV en fiets.
  • Delen met vrij zicht op zee worden afgewisseld met toegangen tot paviljoeneilanden waar activiteiten plaatsvinden.

Vergezicht

De stad in een veranderend klimaat

Portefeuille

Waterveiligheid

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 4-7 jaar