Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Waterkering voldoet niet aan veiligheidsnorm

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De primaire waterkering bij Katwijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Wanneer de dijk doorbreekt kunnen grote delen van de randstad overstromen. Een deel van de kering loopt door het dorp van Katwijk, hierdoor wonen zo'n 3000 mensen buitendijks.

Oplossing

Dijk-in-Duin

Dijk-in-Duin bestaat uit een traditionele dijk met harde bekleding waarover zand wordt gespoten, hierdoor ontstaat een duin bovenop de dijk. Het stevige pakket van duinen vermindert de golfslag op de dijk waardoor de kruinhoogte niet of beperkt verhoogd hoeft te worden. Daarnaast is het een toekomstbestendige oplossing aangezien aanpassingen makkelijk zijn te realiseren door simpelweg extra zand op te spuiten. De dijk wordt zo gebouwd dat de kering weer langs de kustlijn loopt, zodat de 3000 huishoudens weer binnendijks komen te liggen.

Bekleding dijk

Voordelen

  • De kruinhoogte van de dijk hoeft niet extra of slechts beperkt verhoogt te worden wat voordelig is voor de ruimtelijke kwaliteit
  • De duinen en vooroever verminderen de golfslag op de dijk
  • Toekomstige aanpassingen vanwege klimaatveranderingen zijn makkelijk te realiseren

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)