Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Waterbewustzijn onder jongeren

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterbewustzijn

Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het waterbeheer.

Jongeren weten vaak niet wat een waterschap is en wat voor werkzaamheden zij uitvoert.

Oplossing

Water Experience Game

De Water Experience Game is een spel waarbij het werk van een waterschap op een interactieve wijze bij jongeren tot leven wordt gebracht. Er is een spel ontwikkeld voor een thema van een waterschap, schoon water. Op deze manier wordt voor jongeren het belang van waterschapswerk duidelijk en inzichtelijk.

Voordelen

  • Het spel kan voor jongerenbewustwording gebruikt worden in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen.
  • Het spel sluit aan bij de toekomstige "belevende" manier van educatie.
  • Bij de ontwikkeling van het spel is rekening gehouden met verschillende leeftijden en niveau's.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Watertype Hemelwater, Afvalwater, Effluent, Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017