Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Waterbewustzijn

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterbewustzijn

Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het waterbeheer.

Burgers hebben vaak weinig kennis over de waterkwaliteit in hun buurt en de fluctuaties hiervan. Daarnaast is het voor de waterbeheerder onhaalbaar om de interesse van inwoners naar de waterkwaliteit overal te inventariseren.

Oplossing

Citizen Science - Het Schone Waterexperiment

Het Schone Waterexperiment is een Citizen Science Project. 500 burgers hebben in een stad zelf metingen gedaan en zo bijgedragen aan het bepalen van de waterkwaliteit. Zij bepalen zelf hoe vaak en waar ze meten en dragen hiermee bij aan het verzamelen van gedetailleerde data voor wateronderzoekers. De metingen worden geüpload in een database en zijn op een interactieve kaart voor iedereen te zien.

Voordelen

  • De 500 deelnemers zorgen voor een veel groter aantal metingen in een kortere tijd dan de waterbeheerder uit kan voeren.
  • Onder de deelnemers wordt de kennis vergroot over hoe schoon het water in de omgeving is en wat er in leeft.
  • Burgers leren meer over het werk van de wetenschap (de wateronderzoekers) en van het waterschap.
  • De metingen van de deelnemers dragen bij aan een completere dataset van de waterkwaliteit in de stad.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 3-12 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017