Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Waterbewustzijn

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterbewustzijn

Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het waterbeheer.

Oplossing

Vis-Online

Vis-Online is een applicatie waarmee burgers via internet of een mobiele telefoon de aanwezigheid en trek van vissen kunnen volgen. Op deze manier wordt voor burgers inzichtelijk gemaakt wat er zich onder de waterspiegel afspeelt. Dit komt ten goede van het bewustzijn van burgers in een belangrijke graadmeter van de waterkwaliteit: vissen.

Voordelen

  • Gegevens over de werkzaamheid en passeerbaarheid van visvriendelijke kunstwerken kunnen via de techniek verzamelt worden.
  • De reikwijdte van het systeem is makkelijk uit te breiden door de techniek bij andere waterbeheerders te implementeren.
  • Het waterbewustzijn van burgers wordt vergroot.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Merengebied, Waddengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017