Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Water op straat door slechte infiltratie

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Doordat het split tussen de aanwezige bestrating is dichtgeslibt is de infiltratiecapaciteit van de straat verminderd.

Oplossing

Drainbrick

De Drainbrick is een put met het formaat van een steen. Door een straatsteen te vervangen door een Drainbrick kan het hemelwater infiltreren en de waterbufferende fundering bereiken.

Drainbrick

Voordelen

  • Snel en efficiënt oplossen van wateroverlast.
  • Geen hak- en breekwerk nodig.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 0-3 maanden