Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Vissterfte

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Met behulp van turbines in het water kan er energie opgewekt worden, alleen hier gaan vaak veel vissen aan dood. Dit zorgt voor schade aan het ecosysteem en  een slechtere waterkwaliteit.

Oplossing

Vrije Stromingsturbine

De vrije stromingsturbine is een turbine die zowel links- als rechtsom kan draaien en het daardoor mogelijk maakt om met een goed rendement groene energie uit getijdenstroming op te wekken. Dankzij de vormgeving van de turbine is de energie duurzaam en visveilig.

Vrije stromingstrubine

Voordelen

  • De turbine kan op open zee ingezet worden.
  • De waaier hoeft bij een wisselende stromingsrichting niet gedraaid te worden waardoor de turbine minder storingsgevoelig is.
  • Doordat de waaier twee kanten op kan draaien werkt de turbine bij eb én bij vloed en kan dus altijd energie opwekken.
  • De waaier kan op geen enkel toerental vis beschadigen en draait geluidloos rond waardoor de biodiversiteit van de zee in tact blijft.

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater