Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Visstand weinig divers in gestuwde beken

Innovatief
Print Email

Probleem

Onvoldoende vismigratie

De vrije migratie van vis wordt belemmerd.

Gestuwde beken zijn moeilijk passeerbaar voor vissen. Hierdoor is de diversiteit van de visstand gering in dit soort wateren.

Oplossing

Groene Golf voor vissen

Om de beken beter passeerbaar te maken is de oplossing om de stuwen om beurten open te zetten. Hierdoor ontstaat een golfbeweging. Deze Groene Golf voor vissen vindt stelselmatig plaats met automatische aangedreven stuwen die elk afzonderlijk een beweging omlaag en omhoog maken.

Voordelen

  • Goedkope uitvoering. De gehele automatisering is al aanwezig.
  • Onderhoudsarm.
  • Er is geen sprake van versmalling van de doorstroombreedte. Dit is belangrijk bij piekafvoer.
  • De Groene Golf bevordert vismigratie en levert een bijdrage aan een goede vissstand.
  • De Groene Golf biedt ook voordelen voor recreatief medegebruik; betere visstand voor vissers.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 2: Technologisch concept geformuleerd
  3. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016