Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Visserij niet duurzaam genoeg

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Visserijbedrijven zijn zeer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Als de prijs van fossiele brandstoffen te hoog wordt nemen de kosten voor visserijbedrijven snel toe.

Oplossing

Duurzaam visserijschip

De MDV1 Immanuel is een nieuw visserijschip met verschillende verbeteringen. Allereerst is het schip kleiner, lichter, gebouwd met duurzame materialen en heeft een efficiënte energieopwekking. Daarnaast vist het schip op platvis met een nieuwe techniek: de twinrigpuls. De gevangen vis wordt meteen machinaal verwerkt, wat zorgt voor hoger rendement en betere kwaliteit.

Duurzaam visserijschip

Voordelen

  • Geen schade aan de zeebodem.
  • Minder bijvangsten.
  • Vermindert brandstofgebruik met 60% ( ten opzichte van traditionele kotters).
  • Betere werkomstandigheden bemanning.

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar