Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Verzwakte dijk

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Bij de laatste veiligheidstoetsing is de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl afgekeurd. Vanwege bodemdaling, klimaatverandering én aardbevingen als gevolg van gaswinning moet de zeedijk versneld worden versterkt.

Oplossing

Dubbele Dijk

Bij de dubbele dijk wordt een tweede dijk achter de huidige kering gelegd. Samen zorgen deze twee dijken voor de waterveiligheid. De tweede dijk wordt aangelegd over een lengte van 2.7 km, waarbij een zone tussen de dijken ontstaat van circa 39 ha.  Bij opkomend water stroomt er slibrijk water de binnendijkse zone in en ontstaan er kansen voor innovatieve landbouw, zoals zilte teelt, en natuurontwikkeling.

DubbeleDijken

Voordelen

 • Door het achterblijvende slib wordt het binnendijkse gebied langzaam opgehoogd wat een positief effect heeft op de veiligheid en de bodemdaling door gaswinning tegengaat.
 • De achterliggende waterkering hoeft door de aanwezigheid van het voorland minder robuust te zijn dan de zeewaartse kering.
 • De bestaande kering hoeft niet opgehoogd te worden.
 • De versterking is minder zwaar dan bij en traditionele dijkversterking.
 • Door slib in te vangen wordt het slib probleem in de Eems-Dollard verminderd.
 • Het opgevangen slib kan bij toekomstige dijkverbeteringen mogelijk worden gebruikt als bouwmateriaal.
 • Waterveiligheid wordt gecombineerd met het toevoegen van waarde aan laagliggend agrarisch gebied.

Kenmerken

 1. Thema Waterveiligheid
 2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
 3. Omgevingstype Kustgebied
 4. Watertype Zeewater
 5. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)