Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Vervuiling door effluent van onvoldoende kwaliteit

Innovatief
Print Email

Probleem

Effluent van slechte kwaliteit

Het effluent voldoet niet aan de gestelde eisen.

RWZI's lozen effluent op het oppervlaktewater. Dit effluent bevat nog een deel van de oorspronkelijke verontreiniging. Door het lozen van dit water op het oppervlaktewater ontstaat er verstoring van het aquatische ecosysteem.

Oplossing

Wilgenzuivering

De wilgenzuivering bestaat uit een wilgenplantage die geïrrigeerd wordt met effluent. De wilgen nemen de aanwezige nutriënten ( grotendeels stikstof en fosfaat) op uit het effluent. Doordat de zuivering zo ingericht wordt dat al het effluent verdampt ontstaat er geen lozing op het oppervlakte water.

Wilgenzuivering

Voordelen

  • Productie van biomassa.
  • Geen lozing op oppervlaktewater.

Kenmerken

  1. Thema Afvalwater
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Effluent
  5. Project periode 1-3 jaar

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015