Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Verstoring natuurlijke balans door kunstmatige dammen

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

Het Markermeer is in zijn geheel door dijken en dammen omringd. Hierdoor zijn de natuurlijke oevers verdwenen en raakt de natuurlijke balans verstoord. De natuur- en waterkwaliteit in het gebied voldoet niet aan de Europese richtlijnen.

Oplossing

Marker Wadden

De Marker Wadden zijn vijf kunstmatig aangelegde eilanden die tot doel hebben de natuur in het Markermeer te herstellen. Slib, klei en zand uit het Markermeer worden gebruikt om eilanden met natuurlijke oevers en paaiplaatsen te maken.

Voordelen

  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Terugkeer van waterplanten, vissen en schelpdieren

Klimaatadaptatiedoelen

  1. Vergroten biodiversiteit Ja
  2. CO2-reductie Ja

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Schaalniveau Regio
  6. Project periode 4-7 jaar