Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Verdwijnen van zeldzame plantsoorten

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterkwaliteit onvoldoende

De kwaliteit van het water is onvoldoende.

Wanneer reguliere beheermethodes worden aangehouden verdwijnen zeldzame planten in een gebied.

Oplossing

Beheerprotocol stomp fonteinkruid

Het beheerprotocol stomp fonteinkruid beschrijft op welke manier de watergang dient te worden onderhouden. Het protocol richt zich voornamelijk op sloten en houdt rekening met de specifieke eigenschappen van een zeldzame plant zodat deze niet verdwijnt.

Stomp fonteinkruid

Voordelen

  • Waterkwaliteit binnen een gebied wordt verbeterd.
  • Er wordt aan KWR richtlijnen voldaan om dit soort planten terug te krijgen in het water.
  • Door het aanpassing van het beheer wordt de kans vergroot dat de plant zich blijvend vestigt.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 2: Technologisch concept geformuleerd
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland