Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Veiligheidsopgave en stedelijke vernieuwing lopen niet synchroon

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

Door waterveiligheidsingrepen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit. Met name langs de kust komt het voor dat het op korte termijn noodzakelijk is om stedelijk te vernieuwen, terwijl de opgaven voor veiligheid pas op langere termijn liggen. Gelijktijdig aanpakken ligt daardoor niet voor de hand, maar kan elkaar wel in de weg zitten. Het risico is dan dat investeringen en ingrepen in de ruimtelijke kwaliteit, later bij de aanpak van de veiligheidsopgaven worden teruggedraaid en tenietgedaan.

Oplossing

Meegroeiconcepten

Meegroeiconcepten zijn fysieke concepten waar oplossingen voor de veiligheid worden gecombineerd met oplossingen voor de ruimtelijke kwaliteit. Het werken met meegroeiconcepten kan desinvestering voorkomen.

Meegroeiconcepten

Voordelen

 • Door het in één keer oplossen van de verschillende opgaven worden desinvesteringen voorkomen.
 • Het multifunctioneel gebruik van keringen wordt vergroot.

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Overstromingen beperken Ja
 3. Hittestress beperken Ja
 4. Omgaan met langdurige droogte Ja
 5. Vergroten biodiversiteit Ja
 6. CO2-reductie Ja
 7. Fijnstof reductie Ja

Kenmerken

 1. Thema Waterveiligheid
 2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
 3. Omgevingstype Kustgebied
 4. Watertype Oppervlaktewater