Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Tijdelijke zoetwatertekorten

Innovatief
Print Email

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

In het glastuinbouwgebied in Nootdorp ontstaat vaak een watertekort in droge perioden. Om dit te kunnen compenseren wordt brak water onttrokken uit de grond en ontzilt. Dit is een dure en vaak niet-duurzame oplossing.

Oplossing

ASR-Coastal

ASR-Coastal is een ondergrondse waterbergingstechniek (OWB) waarbij zoetwateroverschotten, bijvoorbeeld het regenwater vanaf kasdaken, gezuiverd en vervolgens opgeslagen worden in watervoerende lagen in de bodem. Dit gebeurt met behulp van verticale grondwaterputten. Het water vormt in het omringende brakke grondwater een zoetwaterbel waaruit in droge perioden water kan worden onttrokken voor irrigatie.

Schematische weergave principe ASR-coastal

Voordelen

  • Vanwege de ondergrondse waterberging wordt er weinig ruimte bovengronds gebruikt
  • Kwaliteit van het water blijft behouden
  • Wateroverschotten worden ter plekke opgeslagen en gebruikt
  • Verzilting wordt voorkomen
  • Techniek kan op een brede schaal worden toegepast bijvoorbeeld in de stad, in combinatie met drinkwater en de industrie

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 4-7 jaar