Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Teveel schoon water naar de rwzi

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

In het huidige VGS systeem wordt tweederde van de afstromende neerslag naar de rwzi afgevoerd en soms ook nog een veelvoud aan rioolvreemd water, zoals grondwater. Dit is nadeling voor het rendement en de totale nutriëntenemissie van de rwzi.

Oplossing

VGS 2.0

Bij VGS 2.0 wordt alleen vuil water afgevoerd naar de rwzi en het relatief schone regenwater lokaal benut in het watersysteem. Dit zorgt voor een grote afname van de aanvoer van schoon water naar de rwzi waardoor o.a. zuiveringskosten afnemen.

VGS 2.0

Voordelen

  • Ondervangt foutaansluitingen.
  • Kleinere gemalen, persleidingen en rwzi's nodig.
  • Meer schoon water lokaal beschikbaar.
  • Betere prestaties rwzi's.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater, Afvalwater, Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016