Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Teveel fosfaat in de bodem

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

Vanwege het snel uitspoelen van meststoffen in de bollenteelt op zandgrond komt er een te hoog gehalte aan fosfaat in het oppervlaktewater. Er wordt 11 keer de toegestane hoeveelheid fosfaat aangetroffen, wat eutrofiëring veroorzaakt.

Oplossing

IJzerzand

IJzerzand, een restproduct van de drinkwaterwinning, bevat veel ijzeroxide wat een grote capaciteit heeft om fosfaat te binden. Door fosfaatrijk water door het ijzerzand te laten lopen zal het fosfaat zich aan het ijzerzand binden waardoor het water gezuiverd wordt. Dit zorgt voor een reductie van fosfaat in het oppervlaktewater. Het ijzerzand is op twee manieren toe te passen; door drainagebuizen te omhullen met ijzerzand of door een vooroever (oeverbak) langs bollenpercelen aan te leggen gevuld met ijzerzand.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2018