Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Tekort aan zoet water

Innovatief
Print Email

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

De bruikbare waterbronnen worden steeds schaarser, wat een bedreiging vormt voor de beschikbare hoeveelheid drinkwater en water dat gebruikt wordt voor landbouw. Daarnaast zorgt het oppompen van zoet water dichtbij de kust voor infiltratie van zout water.

Oplossing

Sea Spring Cities

Sea Spring Cities is een concept dat onderzeese zoetwaterbronnen gebruikt als bron van zoet water. Door de onderzeese uitmonding in te polderen wordt er een zoetwaterbassin gecreëerd dat gebruikt kan worden als bijvoorbeeld drink- of irrigatiewater.

Sea Spring Cities

Voordelen

 • Opvangen van zoet water in gebieden met waterschaarste.
 • Geen infiltratie van zout water in kust gebieden.
 • De innovatie biedt ook mogelijkheden voor het opwekken van energie uit zoet-zout verschillen

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Hittestress beperken Ja
 3. Omgaan met langdurige droogte Ja
 4. CO2-reductie Ja

Kenmerken

 1. Thema Waterkwantiteit
 2. Ontwikkelstadium 1: Basisprincipes zijn waargenomen
 3. Omgevingstype Kustgebied
 4. Watertype Grondwater
 5. Project periode 1-3 jaar