Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
Drijvend Groen

Tekort aan vis en macrofauna

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

De Nieuwe Maas voldoet niet aan de kaderrichtlijn water vereisten ten aanzien van macrofauna en vishabitat. Door de aanwezige infrastructuur is het toepassen van natuurvriendelijke oevers geen vanzelfsprekendheid. 

Oplossing

Drijvend Groen

Drijvend groen is een drijvend modulair systeem waar watervegetatie op kan groeien zodat onder water, tussen de wortels van de planten, de habitat voor vis en macrofauna ontstaat. Hierdoor neemt de waterkwaliteit op het gebied van vishabitat en macrofauna toe. Onder de drijvende oevers kunnen supplement structuren worden opgehangen die als kraamkamer voor vissen dienen of de habitat voor macrofauna versterken.

Drijvend Groen

Voordelen

  • Verbetering waterkwaliteit op het gebied van vishabitat en macrofauna.
  • Verbetering van de ruimtelijke ordening door de samenstelling van de oevervegetatie.
  • Draagt bij aan lokale vergroeningsopgave.
  • De systemen worden prefab gebouwd en in kort tijdsbestek geplaatst.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015