Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Tekort aan loosmogelijkheden

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

Sinds het lozingsverbod in 2009 mogen schippers hun vuilwatertank niet meer legen op het oppervlaktewater. De punten waar recreatieboten hun vuilwater kunnen lozen, zijn allemaal aan de wal en hierdoor niet altijd toegankelijk genoeg voor schippers.

Oplossing

Drijvende zuiveringsinstallatie

Met de drijvende zuiveringsinstallatie kunnen watersporters in Friesland zelf hun vuilwatertank onderweg leegpompen. De installatie zuivert het vuilwater van recreatieboten ter plekke en loost het weer schoon op het oppervlaktewater. Binnen 36 uur is het water volledig gezuiverd.  De installatie werkt op zonne-energie en kan op afstand worden uitgelezen.

Voordelen

  • Het vuilwater wordt op een duurzame manier gezuiverd.
  • Schippers hoeven niet meer aan wal om afvalwater te lozen.
  • Het geloosde afvalwater hoeft niet meer naar een reinigingsstation, dit scheelt transport.
  • Het afvalwater lozen is kosteloos.
  • Doordat bacteriën en zwevende stof niet langer in het water terechtkomen, draagt dit bij aan de volksgezondheid.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Merengebied
  4. Watertype Afvalwater, Oppervlaktewater, Zwemwater, Vaarwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016