Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Te weinig waterberging bij hevige neerslag.

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Er is te weinig waterberging waardoor overlast ontstaat bij hevige buien.

Oplossing

Tuinders aan het stuur

Tuinders aan het stuur draait om het creëren van ruimte in gietwaterbassins vooraf aan een zware bui. Bij dreigende extreme neerslag worden tuinders gewaarschuwd, deze maken vrijwillig ruimte vrij in hun gietwaterbassin. Hierdoor storten bassins minder snel over op de watergangen en komt het water minder hoog.

Tuinders aan het stuur

Voordelen

  • Minder wateroverlast bij hevige neerslag in glastuinbouwgebieden.
  • Glastuinbouwsector draagt zelf bij aan het voorkomen van overlast en aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Geen ruimtebeslag voor maatregelen in het oppervlaktewatersysteem.
  • Goedkoop in aanleg en onderhoud.
  • Waterschap heeft zicht op effect van de bassins.

Portefeuille

Watersysteem

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Voldoen normering indundatie

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland