Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Te hoge kosten voor inspecties

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Het toetsen van water aan de landelijke kwaliteitsnormen is een lastige opgave. Er zijn veel normen, ze worden vaak aangepast en het is niet gemakkelijk om ze allemaal te doorlopen.

Oplossing

Aquo-Kit

De Aquo-kit is een internetapplicatie voor waterbeheerders bij de gegevensverwerking en rapportage in de monitoringcyclus: voor zowel eigen rapportages als KRW-rapportages volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen. Met de Aquo-kit kunnen fysisch-chemische (en vanaf 2016 ook biologische) monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit getoetst worden aan landelijke waterkwaliteitsnormen.

Aquo kit: Bron: WaterWindow

Voordelen

  • De Aquo-kit maakt het toetsen aan Nederlandse kwaliteitsnormen gemakkelijker omdat alle normen overzichtelijk zijn opgenomen.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Grondwater, Oppervlaktewater