Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Te hoge kosten voor inspecties

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Het melden van de status van een waterkering duurt te lang doordat meldingen doorgebeld moeten worden en omdat er nog geen objectieve waardering voor de status is.

Oplossing

Dijkwacht App

Met de DijkwachtApp kunnen patrouillelopers van de waterschappen op een tablet of smartphone meldingen registreren langs de keringen die zij beheren. Dat gebeurt aan de hand van een aantal standaard invulschermen. Deze zijn gebaseerd op de beproefde methodiek die afkomstig is van Waterschap Rivierenland/Deltares. De invulschermen zijn intelligent opgebouwd: een gegeven antwoord bepaalt de vervolgvragen die ingevuld moeten worden. Dit bevordert de efficiëntie van het meldproces.  De patrouillelopers kunnen elkaars meldingen bekijken.

Dijkwacht app; Bron: WaterWindow

Voordelen

  • De efficiëntie van het meldproces van meldingen m.b.t. waterkeringen wordt sterk verbeterd.
  • De melding wordt sneller verwerkt en het overzicht over het totaal van meldingen is groter.
  • Er kan sneller bepaald worden wat de mate van urgentie is.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Zeewater, Oppervlaktewater