Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Te hoge kosten voor inspecties

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Door klimaat- en maatschappelijke verandering moeten de dijken getoetst worden op verschillende scenario's. Voor uitgestrekte waterkeringsystemen kan deze evaluatie kostbaar en tijdrovend zijn.

Oplossing

Dijksterkte analyse Module (DAM)

DAM (Dijksterkte Analyse Module) is een softwarepakket, waarmee sterkteberekeningen van dijken geautomatiseerd worden uitgevoerd.

DAM app; Bron: WaterWindow

Voordelen

  • Het invoeren en het uitvoeren van de berekeningen gaat veel sneller.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
  4. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)