Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
Ephyra

Suboptimale condities gistingsproces

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Bij traditionele volledig gemengde vergisting van zuiveringsslib verlopen alle deelprocessen van het gistingsproces gelijktijdig. Hierdoor gelden er voor de deelprocessen sub-optimale condities. Door de de processen te splitsen en anders in te delen is een beter resultaat mogelijk.

Oplossing

Ephyra Technologie

Ephyra is een vergistingstechnologie waarbij deelprocessen van het gistingsproces apart van elkaar verlopen. Hierdoor treedt er minder onderlinge beïnvloeding van de deelprocessen op. Dit zorgt voor een efficiënter verloop van het gehele gistingsproces. Dit resulteert in een hogere slibafbraak en biogasproductie.

Ephyra

Voordelen

  • Ephyra is een optimalisatie van het huidige vergistingsproces en is daardoor makkelijk te implementeren.
  • Met de Ephyra technologie is de verblijftijd van het slib in de vergistingsreactor aanzienlijk korter.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Afvalwater, Effluent
  4. Project periode 1-3 jaar