Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Subjectieve resultaten bij meting van baggervolumes

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Watergangen slibben dicht en moeten periodiek worden uitgebaggerd. Met een reguliere peilstok worden door de opdrachtgever en opdrachtnemer vaak verschillende diktes van de uit te baggeren sliblaag gemeten. Dit komt doordat de huidige manier van slibmeting met een analoge peilstok gebeurt waarbij de resultaten subjectief zijn.

Oplossing

iCone

De iCone levert objectieve resultaten op over de dikte van de sliblaag in een watergang. De iCone combineert meetgegevens van de weerstand bij indringing van de bodem met de snelheid waarmee dit gebeurt. Sensoren voor het meten van beide gegevens zitten in de iCone verwerkt. De iCone detecteert automatisch de bovenkant van de sliblaag en de bovenkant van de harde/vaste waterbodem.

ICone

Voordelen

  • De iCone levert onafhankelijk van de persoon die haar bedient reproduceerbare resultaten op.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater
  4. Project periode 3-12 maanden
  5. Organisation Rivierenland

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015