Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Strenge effluenteisen

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

De nieuwe zuiveringsinstallatie moet voldoen aan strenge effuenteisen, de ambitie is om een betere effluentkwaliteit te halen dan volgens de wettelijke lozingsnorm nodig is. Tevens moet er energie worden bespaard.

Oplossing

Nereda

Nereda is een biologische zuiveringstechniek voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het afvalwater wordt gezuiverd met micro-organismen die in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren groeien. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit waardoor het eenvoudig is de micro-organismen en het gezuiverde water te scheiden. De bacteriën hebben een zuurstofrijke buitenkant en een zuurstofarme kern waardoor er meerdere zuiveringsprocessen in dezelfde tank kunnen plaatsvinden.

Nereda Epe

Voordelen

  • Zuiniger en sneller dan traditionele zuivering.
  • Er is minder ruimte nodig, er zijn geen nabezinktanks nodig doordat de korrels snel zinken.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Afvalwater
  4. Project periode 3-12 maanden