Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Sterkte van dijk op veenlaag onderschat

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De Markermeerdijk op het traject Hoorn-Amsterdam is afgekeurd op basis van huidige leidraden en kennis. Proeven hebben echter aangetoond dat de huidige werkwijze een onderschatting geeft voor de sterkte van een veenlaag. Het veen is dus sterker dan voorheen werd aangenomen, waardoor minder ingrijpende dijkversterkingen nodig zijn.

Oplossing

Nieuwe rekenregels voor dijken op veen

Er is een verbeterde ontwerpmethode voor de Markermeerdijken ontwikkeld. Hierdoor kunnen de dijken efficiënter versterkt worden en zijn de ingrepen minder ingrijpend voor de omgeving.

Bezwijkproef op veengrond bij Markermeerdijk

Voordelen

  • Kostenbesparing door minder ingrijpende dijkversterking.
  • Mogelijk minder impact van dijkversterking op de omgeving.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)