Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Sterfte bijenpopulatie

Innovatief
Print Email

Probleem

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Het gebied wordt niet optimaal beheerd, gebruikt of ingericht.

Waterschappen hebben vele kilometers aan dijk in beheer. De potentie van deze dijken wordt niet optimaal benut.

Oplossing

Honey Waterway

De bijenpopulatie neemt sterk af en dreigt af te nemen. Door het inzaaien van dijken met bloemenzaad kunnen bijen voldoende nectar en stuifmeel ophalen waardoor bijenkolonies worden versterkt. 

Voordelen

  • Waterschap toont betrokkenheid bij de maatschappij.
  • Waterschap zet zichzelf op de kaart door bijvoorbeeld wandelingen te organiseren in bloeitijd.

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 3-12 maanden
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland