Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

SPOGRO

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Stedelijke gebieden bevatten tegenwoordig steeds meer verhardingen, waarvan de onderliggende grond niet veel water absorbeert. Bovendien is de grond onder de stoep vaak samengeperst en onvruchtbaar.

Oplossing

SPOGRO

SPOGRO biedt een duurzame oplossing om de waterbuffercapaciteit van de bodem in stedelijke gebieden te vergroten. Het maakt de bodem sponsachtig waardoor bomen en struiken beter kunnen groeien.

De productie van SPOGRO is gebaseerd op de recycling van steenwol (Basalt) uit de glastuinbouw. Zo wordt het water-absorberend vermogen van de bodem vergroot.

Voordelen

  • Snel / goedkoop
  • Door de grond op te zuigen worden geen kabels en leidingen beschadigd en wordt schade aan het straatwerk beperkt.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 0-3 maanden