Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Sluiten van de waterkering

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De oude middeleeuwse stadsmuur van Kampen is geschikt gemaakt om het water als een stenen dijk buiten de poort te houden. Op plaatsen waar straten en pleinen de historische stadsmuur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die bij (dreigende) hoge waterstanden op de IJssel in korte tijd gesloten moeten worden.

Oplossing

Hoogwaterbrigade

Voor het sluiten van de waterkering van Kampen wordt samengewerkt met tweehonderd vrijwilligers die samen de Hoogwaterbrigade vormen. Deze brigade sluit de waterkering bij een (dreigende) hoogwaterstand van de IJssel.

Voordelen

  • Lokale hulp bij het sluiten van de waterkering

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)