Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Slibontwatering bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Bij het zuiveren van afvalwater komt er water en slib vrij, wat van elkaar gescheiden moet worden. Momenteel wordt het slib bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties ontwaterd met Poly-Electrolyt (PE) in, met name, centrifuges en zeefbrandpersen. Het doel hiervan is een zo hoog mogelijk droge stof percentage te behalen, waardoor de transportkosten laag blijven en energie opwekking en grondstoffenterugwinning beter mogelijk is. De toepassing van PE zorgt voor hoge operationele kosten, een hoog energiegebruik en mogelijke exotoxicologische risico's voor het aquatische ecosyteem.

Oplossing

Borstelcentrifuge

De borstelcentrifuge is een ontwateringsmachine. In de natuur lukt sedimentatie van slib en klei het beste tussen planten op de waterbodem. De turbulentie is laag, zodat de deeltjes ongestoord kunnen bezinken. In de Borstelcentrifuge wordt dit proces geïmiteerd.
Borstelcentrifuge

Voordelen

  • Voor het scheiden en ontwateren is geen PE nodig.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Watertype Effluent

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016