Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
Baggerbuffer

Slechte waterkwaliteit door slib

Innovatief
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

In de veenweidegebieden het Wormer- en Jisperveld wordt de waterkwaliteit beïnvloed door de hoge aanwassnelheid en mobiliteit van slib. De veenrijke slibdeeltjes zijn zeer volumineus en worden vanwege de beperkte waterdiepte onder invloed van wind en golven in suspensie gebracht en gehouden. Hierdoor worden waterplanten in hun groei belemmerd en is het water vertroebeld.

Oplossing

Baggerbuffer

De baggerbuffer bestaat uit een slibscherm van geotextiel, aan de onderzijde een geotube en aan de bovenzijde een enkele drijver. De constructie wordt in het water afgezonken en vormt zo een fysieke barrière tegen slibverplaatsing. Het scherm vormt een afgesloten ruimte waar slib onder water kan worden opgeslagen.

Baggerbuffer

Voordelen

  • Eenvoudig te installeren
  • Zal na een aantal jaar vrijwel onzichtbaar zijn
  • Er hoeft niet meer met grondstoffen (slib) gesleept te worden.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden