Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Slechte waterkwaliteit door slib

Innovatief
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

In de veenweidegebieden het Wormer- en Jisperveld wordt de waterkwaliteit beïnvloed door de hoge aanwassnelheid en mobiliteit van slib. De veenrijke slibdeeltjes zijn zeer volumineus en worden vanwege de beperkte waterdiepte onder invloed van wind en golven in suspensie gebracht en gehouden. Hierdoor worden waterplanten in hun groei belemmerd en is het water vertroebeld.

Oplossing

Slibremmer

De slibremmers zijn schermen van geotextiel die in het water worden aangebracht. Het vormt een lint dat haaks op de stroomrichting van het water komt te liggen. Hierdoor wordt de stroomrichting en - snelheid beïnvloed en wordt luwte gecreërd om ervoor te zorgen dat slib neer kan slaan. Dit vermindert de troebelheid van het water en verbetert de waterkwaliteit. De bovenzijde vormt een soort bak waar bijvoorbeeld riet in kan groeien. 

Slibremmer

Voordelen

  • Eenvoudig te installeren
  • Verbetering waterkwaliteit en biodiversiteit
  • Zwevend stofconcentraat verlaagd met 20 - 40% tijdens stormsituaties

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden