Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Slechte toegang tot water en sanitair na ramp of in noodsituatie

Innovatief
Print Email

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

Wereldwijd is er een te kort aan schoon en veilig water en sanitair. Na een ramp of in geval van nood is de vraag naar water, voedsel en sanitaire voorzieningen hoog en is er een verhoogde kans op de verspreiding van ziektes.

Oplossing

SEMiLLA Sanitation Hubs

De SEMiLLA is een onafhankelijk functionerende sanitatie hub die voorzieningen bevat zoals sanitair, middelen voor drinkwaterproductie en (afval)waterzuivering en mogelijkheden voor voedselproductie. Het afvalwater (geel, grijs en zwart) wordt in de hub verwerkt tot drinkwater, irrigatiewater, nutriënten en compost. De SEMiLLA wordt geplaatst op plekken waar de vraag naar drinkwater en sanitatie hoog is. De hub verbeterd de mate van hygiëne in een gebied, waardoor verspreiding van ziektes kan worden teruggedrongen.

De SEMiLLA Sanitatie Hub

Voordelen

  • Snel implementeerbaar doordat het makkelijk kan worden verplaatst.
  • Gedecentraliseerd systeem.
  • Vergroot toegang tot schoon water.
  • Draagt bij aan de voedselzekerheid, hygiëne- en wederopbouwmogelijkheden in een gebied.
  • Niet afhankelijk van andere systemen doordat het werkt op zonne-energie.

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Project periode 0-3 maanden