Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Slecht overzicht vismigratie

Bewezen
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Er is nog te weinig zicht op het rendement van investeringen in vispassages en andere maatregelen om vismigratie te bevorderen. Daardoor is het lastig om het effect van reeds genomen maatregelen te beoordelen en om prioriteiten te stellen voor verdere maatregelen. Ook is meer inzicht gewenst in de noodzaak en mogelijkheden an aanvullende (beheer) maatregelen bij bestaande vispassages. 

Oplossing

Routekaart vismigratie Rijn-West

De Routekaart vismigratie is een interactieve PDF kaart die laat zien hoe het in de Rijndelta is gesteld met de bereikbaarheid van wateren en leefgebieden voor trekvis. De kaart brengt de bereikbaarheid van migratieroutes in beeld, de aanwezigheid van leefgebieden zoals paaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers en een 20-tal projecten die de kwaliteit van de vishabitat verbeteren. De Routekaart draagt bij aan effectievere maatregelen voor de verbetering van de leefomgeving van vissen, en daarmee aan verbetering van de waterkwaliteit.

Voordelen

  • Het is een hulpmiddel voor het stellen van de juiste prioriteiten en het vergroten van het effect van maatregelen voor vismigratie.
  • Een grote en gevarieerde visstand is een belangrijke indicator voor een goede waterkwaliteit. Hierdoor is het halen van de KRW-doelstellingen makkelijker te bereiken.
  • Betere samenwerking tussen de waterschappen door meer kennis en een gezamelijk hulpmiddel.
  • De kaart maakt een koppeling mogelijk met leefgebieden van vis en met de Ecologische Sleutelfactoren.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Oppervlaktewater
  4. Organisation Rivierenland

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016