Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Schade door trillingen bij aanbrengen damwanden

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Bij dijkversterkingen worden damwanden geplaatst op plaatsen waar de bestaande bebouwing gespaard moet worden. Hierbij kan er schade optreden aan gebouwen door trillingen. Hiervoor bestaat een Trillingsrichtlijn, alleen uit de praktijk kwamen signalen dat de richtlijn uit 2006 te conservatief zou zijn.

Oplossing

SBR-Trillingsrichtlijn A

De SBR-Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken 2017 is een richtlijn voor het uitvoeren van trillingsmetingen aan bouwwerken en de wijze waarop de resultaten moeten worden verwerkt en beoordeeld. De richtlijn biedt procedures voor het meten van trillingen, het verwerken van de meetresultaten en voor de beoordeling van de invloed van trillingen met het oog op mogelijke schade aan het bouwwerk.

Damwand nabij woning

Voordelen

  • Met de nieuwe richtlijn kan met meer precisie de kans op schade aan panden ingeschat worden.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)