Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

RWZI niet circulair

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

Tijdens het rioolwaterzuiveringsproces wordt afvalwater geoxideerd tot CO2 en N2. Daarnaast wordt er slib geproduceerd dat getransporteerd en daarna verbrand wordt, wat zorgt voor extra CO2 uitstoot.

Oplossing

Aquafarm

Aquafarm ziet afvalwater als een rijke stroom water waarin veel organische en anorganische bouwstoffen zitten. Op deze stroom kunnen we direct flora en fauna laten groeien. Zo komen we tot hoogwaardigere toepassingen, minder verspilling, en schoon water als eindproduct.

Aquafarm

Voordelen

  • Productie van biobased grondstoffen voor de circulaire grondstofmarkt. Zoals plastics, eiwitten en vezels.
  • Realisatie van schoner water (KRW kwaliteit) met minder energie en chemicaliën verbruik tegen lagere kosten dankzij o.a. slibreductie.
  • Reductie broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas) en nieuwe stoffen (o.a. medicijnresten).

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Organisation Rivierenland, HHNK

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2018