Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Risico's van microverontreinigingen in de watercyclus

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

Er is onvoldoende informatie over de risico’s van microverontreinigingen in het water om de juiste acties te kunnen nemen voor kwaliteitsverbetering. De chemische kwaliteit van het water wordt bepaald door de concentraties van 45 (groepen) prioritaire stoffen te vergelijken met de milieukwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Aangezien er meer dan 100.000 schadelijke stoffen in het milieu voor kunnen komen is het op deze manier zeer lastig te bepalen of het aanwezige mengsel van stoffen een risico voor de ecologische waterkwaliteit vormt.

Oplossing

SIMONI: Slimme Integrale Monitoring

SIMONI is een strategie waarmee de schadelijke invloed van de totale chemische milieuverontreiniging kan worden bepaald. Dit wordt gedaan door zowel stoffen als effecten te analyseren. Op deze manier kan simpel worden onderzocht of de totale mix van chemische verontreiniging een nadelig effect heeft op de ecologische waterkwaliteit.

Voordelen

  • Met de SIMONI strategie vergaren waterbeheerders informatie over chemische milieurisico's op een kosteneffectieve manier.
  • De bemonstering, analyses en modelberekeningen zijn goed uitvoerbaar of uit te besteden.
  • Met de SIMONI strategie zijn keuzes om maatregelen, omtrent het verbeteren van de waterkwaliteit, te nemen beter te onderbouwen.
  • Aan de hand van de bioassays wordt duidelijk welke stofgroepen een ecologisch risico vormen.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Watertype Grondwater, Oppervlaktewater, Vaarwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017