Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Risico's en hoge kosten toepassing aardwarmte

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

De grootschalige toepassing van aardwarmte als duurzame energiebron wordt sterk geremd doordat er diep geboord moet worden met als gevolg grote geologische risico's en hoge kosten.

Oplossing

Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA)

LTA wordt mogelijk gemaakt door de toepassing van ondiepe, lange horizontale filters in combinatie met warmtepomptechnologie. Het heeft beperkte geologische risico's waardoor er bespaard kan worden op toepassing van grote complexe en dure apparatuur. LTA wordt hierdoor beschikbaar voor een grotere groep gebruikers.

Lage Temperatuur Aardwarmte

Voordelen

  • Kan ingezet worden als alternatief voor gas.
  • Verkleind geologische risico's.
  • Beperkte onderhoudsbehoefte.

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Grondwater
  5. Project periode 1-3 jaar