Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Risico's en afvalproductie kernenergie

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Er dreigt een tekort van fosiele brandstoffen en kernenergie in de huidige vorm heeft te weinig draagvlak en produceert langlevend afval.

Oplossing

Thorium gesmolten zout reactor

De Thorium molten salt reactor is een kerncentrale met een vat dat heet gesmolten zout bevat waarin de nucleare reactie plaatsvindt. Het zout is zowel de brandstof als het koel middel waardoor er minder afval ontstaat en er minder risicos optreden.

Thoriumq

Voordelen

  • Door de hoge hittetransfer capaciteit van het zout kan er veel energie uit een relatief kleine kern gehaald worden.
  • Door het gebruik van vloeibare brandstof kunnen de afval stoffen er direct uitgehaald worden en kan de brandstof vollediger verbrand worden.

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
  3. Watertype Zeewater
  4. Project periode Meer dan 7 jaar