Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Regenwaterafvoer

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Kortere maar heftigere regenbuien veroorzaken piekafvoeren die te groot zijn voor het riool. In 2014 was er in Amsterdam zo'n hevige regenbui, wat zorgde voor wateroverlast bij station Zuid.

Oplossing

Watervertragende groenstrook

In de groenstrook kan regenwater van de openbare ruimte en van de daken van de woningen worden opvangen en in de bodem infiltreren.

Voordelen

  • Als de groenstrook goed wordt toegepast is er geen noodzaak meer voor een ondergronds hemelwaterrioolsysteem.
  • Minder water zal het het gemaal van het waterschap bereiken, wat gemaalkosten scheelt.
  • Efficiënt gebruik van de openbare ruimte door een combinatie van groen en waterberging.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016