Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Regenwaterafvoer

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Kortere maar heftigere regenbuien veroorzaken piekafvoeren die te groot zijn voor het riool. In 2014 was er in Amsterdam zo'n hevige regenbui, wat zorgde voor wateroverlast bij station Zuid.

Oplossing

Watervertragende groenstrook

In de groenstrook kan regenwater van de openbare ruimte en van de daken van de woningen worden opvangen en in de bodem infiltreren.

Voordelen

 • Als de groenstrook goed wordt toegepast kan het tijdelijk het hemelwaterriool ontlasten. Als het zo hard regent dat de groenstrook dreigt over te lopen, stroomt het water alsnog richting hemelwaterriool.
 • Minder water zal het het gemaal van het waterschap bereiken, wat in gemaalkosten scheelt.
 • Efficiënt gebruik van de openbare ruimte door een combinatie van groen en waterberging.

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Hittestress beperken Ja
 3. Omgaan met langdurige droogte Nee
 4. Bodemdaling beperken Nee
 5. Vergroten biodiversiteit Ja
 6. Fijnstof reductie Ja

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater
 5. Schaalniveau Straat

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016