Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Innovatief
Print Email

Probleem

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Het gebied wordt niet optimaal beheerd, gebruikt of ingericht.

Schiphol Trade Park zal voor de ontwikkeling van 340 Hectare in Hoofddorp water moeten compenseren voor de toename in verhard oppervlak. In dit specifieke geval is het echter niet volledig mogelijk om grote vlakken open water te creëren, omdat het gebied zich bevindt onder de aanvliegroute van Schiphol. Vogels die op het water afkomen, kunnen anders in de vliegtuigmotoren terecht komen en zo de veiligheid in gevaar brengen.

Oplossing

Schiphol Trade Park - Droge berging

Om het water te compenseren en daarbij aan de eis te voldoen van het Hoogheemraadschap van Rijnland, is afgesproken om een droge berging aan te leggen. Dit is een agrarisch gebied dat periodiek als waterbuffer fungeert. Tevens zijn Rijnland, de gemeente Haarlemmermeer en de ontwikkelaar overeengekomen om te werken met flexibel peilbeheer: Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS). Door dit flexibele peil zal de droge berging bij periode van neerslag onder water kunnen lopen. Binnen deze droge berging kunnen gewassen geteeld worden en voldaan aan multifunctioneel grondgebruik.

Voordelen

  • Heeft een toegevoegde waarde aan de circulaire economie.
  • Multifunctioneel grondgebruik.
  • Praktijkresultaten zijn bruikbaar voor andere ontwikkelingen, piekbergingen en bijvoorbeeld veenweidegebieden.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied
  4. Watertype Hemelwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017