Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Potentie van slib niet benut

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

Slib van een RWZI wordt nu als restproduct naar een speciale slibverwerker getransporteerd. Hier wordt het slib verwerkt waardoor grondstoffen verloren gaan.

Oplossing

Phario Project

Met het Phario project worden bacteriën in het slib omgezet naar bioplastic. Slib zal worden afgenomen van de RWZI en worden gevoed met vetzuren. Hierdoor gaan bacteriën, aanwezig in het slib, PHA (PolyHydroxyAlkanoaat) ophopen wat uiteindelijk wordt omgezet naar bioplastic.

Principe Phario

Voordelen

  • Goedkopere manier om bioplastic te produceren
  • Deze manier van produceren concurreert niet met de voedselproductie
  • De benodigde bacteriën zijn al aanwezig op de RWZI
  • Bioplastic is volledig afbreekbaar
  • Winst op het CO2 footprint is hoger dan bij productie van biogas

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Project periode 3-12 maanden